Psychologička a vzťahová poradkyňa

Prajem si, aby každý jeden z nás mohol žiť vo vzťahu, po akom túži. 

Pokiaľ viete, ako sa o svoj vzťah starať, máte všetko vo vlastných rukách.

Cesta k plnohodnotnému vzťahu existuje aj pre tých najväčších skeptikov.

Webinár

Ako nestratiť sám seba vo vzťahu

(TERAZ na pozretie zdarma)

Online produkty a služby

Referencie

Práca s psychológom v krízových životných situáciách zrovna nie je to, čím sa človek rád chváli. Avšak pravidelná spolupráca so Zdenkou bola pre mňa jedným z najdôležitejších zlomov v živote, ktoré ma posunuli vpred. 

Začala som so sebou pracovať, viac počúvať, zamýšľať sa a pozerať sa na veci z iného uhľa pohľadu,  začala som chápať, ako veci môže vnímať ten druhý. 
Učili sme sa ako spolu komunikovať o veciach, ktoré predtým môj partner v sebe tutlal a ja som o nich ani netušila.


Pre mňa bola práca so Zdenkou ako prebudenie. Aké sú vzťahy zložité. Čo my všetko tým, že to neriešime, zanedbávame. A ono to aj tak časom všetko vybuchne ako taká časovaná bomba.

Konzultácie boli pre mňa totálne ako prebudenie, čo všetko sme vlastne neriešili, čo všetko som nevedela. Také základné veci a pravidlá teraz viem a mne to veľmi pomohlo.

Nielen vo vzťahoch, ale celkovo. V práci, v komunikácii s ľuďmi mám viac pochopenia a snažím sa neškatuľkovať situácie a veci na základe toho, čo si myslím, ale vždy sa opýtať a pochopiť viacej uhľov pohľadu. 

Koľkokrát si myslíme, akí sme empatickí, ale v skutočnosti nie sme, pretože nevieme, ako sa na veci pozerať. Niekedy môžeme mať odlišný názor, aj zásadový, ale je tu porozumenie toho, že ten druhý to naozaj môže mať takto. 

Zdenka má za sebou roky skúseností, začiatky bývajú pre každého ťažké, kým získate dôveru a na výsledky si treba počkať. Veci, ktoré ma Zdenka naučila používam dnes v každodennom živote.
Katarína

Po 30tich rokoch manželstva sa mi zo života stalo peklo.
Nikdy som si nepripustil, že sa mi môže stať to, čo bežne vidím okolo seba v iných vzťahoch, ale stalo sa.

Do partnerskej poradne k Zdenke som išiel bez očakávaní a skôr s nedôverou, (veď predsa nie som blázon a nepotrebujem psychológa), veď to mi aj tak nepomôže.
Ale povedal som si, že keď mi to nepomôže, isto mi to neublíži.

Opakované sedenia so Zdenkou mi určite pomohli a nikdy som nemal pocit, že by mi mohli ublížiť. Opak je pravdou.
Áno, nedostal som čierno biely návod alebo manuál čo spraviť a ako zachrániť vzťah, ale Zdenka mi veľmi pomohla v zorientovaní sa v mojom stave a pocitoch.

Sedenia mi výrazne pomohli v mojom vlastnom sebapoznaní a nazeraní na môj citový život inou optikou, byť otvorený a hlavne pravdivý voči sebe samému.

Taktiež mi veľmi pomohli tematické webináre a praktické príklady v nich uvádzané, kde som často videl úžasnú podobnosť s našou konkrétnou situáciou.

Po opakovaných stretnutiach so Zdenkou som našiel svoju vnútornú rovnováhu a prestal s obviňovaním či už seba alebo partnera, ktoré mi umožnili sa zamyslieť, zastaviť sa pozrieť sa moju situáciu i iného uhla.
S pozdravom Palo

Pavol

Čo viac napísať o Zdeňke, než že mi zachránila manželstvo?
Svojím pokojným a nesmierne láskavým prístupom dokáže jasne pomenovať a definovať problémy.

Kladie správne otázky. Niekedy to človek potrebuje. Pri nej som si uvedomila, že mnohé odpovede dávno poznám, iba som si k nim nikdy nepoložila tú správnu otázku.


Zdeňka má ten dar pomôcť vám nájsť váš vlastný správny „návod“ na naplnený a napĺňajúci vzťah. Nechajte sa ňou vtiahnuť do vášho vlastného láskavého sveta – z môjho pohľadu je tým najlepším sprievodcom.

Paulína